මාධ්‍ය නිවෙිදනය

 

2022 ඔක්තෝබර් 17

නව මාධ්‍ය සහ ඩිජිටල් ආර්ථිකය තුළ මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංවිධාන උපාය මාර්‍ග හඳුණා ගැනීම.

ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයේ (IFJ) මග පෙන්වීම හා සහයෝගය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය කර්‍මාන්තය හා ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් නගාසිටුවීම වෙනුවෙන් මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය විසින් වැඩ සටහන් මාලාවක් දියත් කරනු ලැබීය.

තරුණ මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිති නායකත්වය හා සමස්ථ මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් ජයග්‍රහණය කිරීම පිළිබඳව ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයක් ලෙස තමන් මුහුණ දෙන අභියෝග හඳුනාගැනීම හා නව මාධ්‍ය සහ ඩිජිටල් ආර්ථිකය තුළ සංවිධානය වීමට පවතින බාධා සහ උපාය මාර්‍ග හඳුණා ගැනීම වැඩසටහනේ මූලික අරමුණ විය.

ප්‍රධාන වශයෙන් ඩිජිටල් මාධ්‍ය භාවිතාව සමග තරුණ මාධ්‍යවේදීන් අතර සන්නිවේදනය, බඳවා ගැනීම, රඳවා තබා ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ විශ්වාසය දිනාගැනීමට අවශ්‍ය නව කුසලතා හඳුණාගැනීම මාධ්‍ය සංවිධානයක ප්‍රධාන වගකීමකි.

මේ සඳහාල ජනමාධ්‍යවේදීන් සංවිධානයවීමේ වැදගත්කම හා ඔවුන්ගේ වෘත්තීමය ගැටළු හඳුණාගැනීම හා විසඳුම් සඳහා මෙතෙක් ගෙන ඇති හා ඉදිරියේ ගතයුතු ක්‍රියාමාර්‍ගයන් පිළිබඳව සිංහළ හා දමිළ මාධ්‍යවේදීන් 200 පමණ පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් සාකච්ඡා සභා දෙකක් සංවිධානය කෙරිණි. සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍යයෙන් මෙම සාකච්ඡා සභා වෙන් වෙන් වශයෙන් සංවිධානය කළ අතර සිංහළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යවේදීන් 140 ක් පමණද, දමිල මාධ්‍යවේදීන් 60 ක් පමණ සහභාගී කරගන්නට සමත්විය.

මෙහි දෙවන වැඩසටහන වනුයේ, සමීක්ෂණයක් මගින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා විසිරී සිටින FMETU සාමාජික මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය තත්ත්වය පිළිබඳ ගවේෂණය කිරීම හා එහි තොරතුරු fmetu.org වෙබ් අඩවිය තුළ සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි ත්‍රෛභාෂා මාධ්‍යයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කිරීම වේ.

සකස් කරන ලද ප්‍රශ්නාවලිය මාර්‍ගගත ගූගල් අයදුම් පත්‍රයක් යොමුකොට මාධ්‍යවේදීන්ගේ දත්ත එක් රැස්කර ගනු ලැබීය. මාධ්‍යවේදීන්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයේ සිට සෑම තොරතුරක්ම වෙන් වෙන්ව හඳුණාගැනීම හා ඔවුන් විඳින වෘත්තීමය පීඩාවන් පිළිබඳව හා ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය කර්‍මාන්තය හඳුණා ගැනීමේ අවකාශයක් විවරකර ගැනීම එහි අපේකෂාව විය.

දැනටමත් 340 පමණ වූ මාධ්‍යවේදීන්ගේ එක්රැස් කරගන්නා ලද තොරතුරු සියල්ල fmetu.org වෙබ් අඩවියේ IFJ-UTU 2022 පිටුවෙන් ඔබට විවෘතකර තිබේ.

තෙවන වැඩසටහන තරුණ මාධ්‍යවේදීන් සඳහා වූ ජංගම මාධ්‍යවේදය (Mobile Journalism) පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාව විය. ඩිජිටල් යුගයේ ජනමාධ්‍ය වාර්‍තාකරණයේ කුසලතා වලින් පිරුණු තරුණ ජනමාධ්‍යවෙදීන් හඳුන්වා දීම මෙම පුහුණු පාඨමාලාවේ අරමුණ විය. මෙම පුහුණුව සඳහා කාන්තාවන් 30% සහ දෙමළ සහ මුස්ලිම් මාධ්‍යවේදීන් 30% වන පරිදි මාධ්‍යවේදීන් 21 දෙනෙකු අයදුම්පත් කැඳවා තෝරාගන්නා ලදී. එක් දින පාඨමාලාවක් ලෙස පැවැති මෙම පුහුණු වැඩසටහන ඩිජිටල් මාධ්‍ය විශේෂඥ ආචාර්‍ය්‍ය සමීර තිලකවර්‍ධන මහතා විසින් පවත්වනු ලැබීය.

පුහුණුවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය කර්‍මාන්තය හා මාධ්‍යවෙදීන්ගේ වෘත්තීමය තත්වය පිළිබඳ වීඩියෝපට 15 ක් නිෂ්පාදනය කිරීම පුහුණුකරුවන්ගේ එකඟතාවය විය. ඔවුන් විසින් නිෂ්පාදනය කළ වීඩියෝපට 17 ක් fmetu.org වෙබ් අඩවියේ IFJ-UTU 2022 පිටුවේ දැන් ඔබට නැරඹිය හැක.

මෙම වැඩසටහන මගින් සම්පාදනය කළ මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සමීක්‍ෂණය හරහා එක්රැස් කරන ලද දත්ත, අද ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන් මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ගැටළු සහ වෘත්තීය ප්‍රශ්ණ මතු කර ඇත. තරුණ මාධ්‍යවෙදීන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද වීඩියෝපට සියල්ලම පාහේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනමාධ්‍යවේදීන් මුහුණ දෙන පීඩාකාරී අවකාශයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරේ.

අවසාන වශයෙන් මෙම දත්තයන් සමූහය මත පදනම් වූ වාර්‍තාවල ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන් මුහුණ දෙන වෘත්තීය සහ අයිතිවාසිකම් පදනම් කරගත් ගැටළු කම්කරු ඇමතිවරයා, ජනමාධ්‍ය ඇමතිවරයා සහ රජයේ අදාල බලාධාරීන් වෙත යොමු කරන්නට කටයුතු කරමින් සිටිමු.

මෙම වැදගත් කාර්‍ය්‍යය සඳහා මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය වෙත සංවිධානමය උපදෙස් දෙමින් මග පෙන්වූ IFJ-UTU 2022 වැඩසටහනට හා ජනමාධ්‍යවෙදීන්ගේ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයේ ආසියා ෆැෂිපික් කලාපයේ අධ්‍යක්ෂිකා ජේන් වර්තින්ටන් හා කාර්‍ය්‍ය මණ්ඩලයටත් කෘතවේදීත්වය පළකර සිටිමු.

මෙයට, විශ්වාසී,

 

 

 

ධර්‍මසිරි ලංකාපේලි                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ක්‍රිෂ්ණි ඉෆාමි
ප්‍රධාන ලේකම්                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         සභාපති
077 364 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               077 798 6818