පිලිපීන සහ රුසියානු මාධ්‍යවේදීන් වන Maria Ressa සහ Dmitry Muratov මේ වසරේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගයේ ජයග්‍රාහකයින් ලෙස අද ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවේ “ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ කල්පවත්නා සාමය සඳහා පූර්ව කොන්දේසියක් වන ප්‍රකාශනයේ නිදහස ආරක්ෂා කිරීමට ඔවුන් දරන උත්සාහය” වෙනුවෙන් ය. මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය (IFJ) ජයග්‍රාහකයින්ට උණුසුම් සුබපැතුම් පිරිනමන අතර, මෙම සම්මානය ලොව පුරා සිටින මාධ්‍යවේදීන්ගේ තීරණාත්මක කාර්යභාරය පිළිගැනීමක් බව පවසනු ලබයි. ජනමාධ්‍යවේදීන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ රටවල මහජනතාවට සේවය කිරීම සඳහා දැවැන්ත අභියෝගයන් රැසකට මුහුණ දී සිටිති.