තරුණ මාධ්‍යවේදීන්, ස්ත්‍රී පුරුෂ 21 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත නියෝජිත කණ්ඩායමක්, සියලුම දිස්ත්‍රික්ක සහ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් ප්‍රජාවන් නියෝජනය කරමින් 2022 සැප්තැම්බර් 3 වන දින දවසපුරා ඩිජිටල් මාධ්‍යකරණය පිළිබඳ උසස් වැඩසටහනක් හා සම්බන්ධ විය.

මෙම වැඩසටහන මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය (FMETU) විසින් ජාත්‍යන්තර ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය වාර්ෂිකව මෙහෙයවන IFJ – UTU ව්‍යාපෘතිය මගින් සංවිධානය කරන ලදී. ඩිජිටල් ආර්ථිකය තුළ ඵලදායී ලෙස ජනමාධ්‍යකරණයේ නියැලීමට හා ජනමාධ්‍ය වෘත්තීකයන්ගේ මූලික වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම සඳහා තරුණ මාධ්‍යවේදීන් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන් හා සම්බන්ධ කරමින්, සවිබල ගැන්වීම මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණ විය.

සම්පූර්ණ වැඩසටහන ජංගම මාධ්‍යවේදය (Mojo Journalism) පිළිබඳ අන්තර්ර්ක්‍රියාකාරී ප්‍රායෝගික පුහුණුවකින් සමන්විත පුහුණු වැඩ සටහනක් විය. වැඩසටහනේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වූයේ ඩිජිටල් මාධ්‍යකරණය පිළිබඳ විශේෂඥ, ආචාර්ය සමීර තිලකවර්ධනය. ඔහු විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ විෂය පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යයවරයෙකි. වැඩසටහනට සම්බන්ධ වූ තරුණ මාධ්‍යවේදීන් විෂයානුබද්ධ බොහෝ කරුණු ඉගෙන ගත් අතර ඔවුන් කණ්ඩායම්වලට බෙදී කෙටි වීඩියෝ පට කිහියක් නිෂ්පාදනය කරමින් බොහෝ විනෝදජනක අත්දැකීමක් ලැබීය.

පුහුණුව ලැබූ මාධ්‍යවේදීන්, තමන්ගේ වෘත්තීය අයිකිවාසිකම් සහ මාධ්‍ය කර්මාන්තයට අදාළ ගැටළු ඉස්මතු කරන වීඩියෝපට ඉදිරිපත්කර ඒ සියළුම වීඩියෝපඨ fmetu.org වෙබ් අඩවිය හරහා ජනගත කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන්ගේ සම්මේලනයේ (IFJ) මග පෙන්වීම හා සම්පත් දායකත්වයටත්, ආචාර්ය සමීර තිලකවර්ධන මහතාට සහ රේන්බෝ සන්නිවේදන ආයතනයටත් මෙම වැඩසටහන ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස නිමකර ගැනීමට ලබාදුන් සියලු සහයෝගයන් පිළිබඳව ඔවුනට මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය සිය කෘතඥතාව පළකර සිටී.

වැඩසටහනේ තවත් පින්තූර රාමු කිහිපයක් පහත පළවේ.