මාධ්‍යවේදීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක්

මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ fmetu.org වෙබ් අඩවිය සඳහා මාධ්‍යවේදීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2021 ඔක්තෝබර් 16 වෙනි දින පැවත්වින. මෙම වෙබ් පුහුණු වැඩසටහන මෙහෙයවන ලද්දේ ප්‍රකට වෙබ් පුහුණුකරුවෙකු වූ සජිත් සාරංග මහතා විසිනි. මෙම මාධ්‍යවේදීන් පුහුණු  පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන “අයිඑෆ්ජේ – යුනියන්-ටු-යූනියන්” 2021 වැඩ සටහන යටතේ සංවිධානය කෙරින.

මාධ්‍ය සංවිධාන එකමුතුව

“මාධ්‍ය සංවිධාන එකමුතුව ” නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය, ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය, මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය, දෙමළ මාධ්‍ය සංධානය, මුස්ලිම් මාධ්‍ය සංසදය හා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය ඒකාබද්ධ වු සංවිධානයකි.

මෙම සංවිධානයේ අනාගත ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ මාර්‍ගගත සාකච්ඡාවක් 2021 සැප්තැම්බර් 18 දින පැවත්වින. මේ සාකච්ඡාව සඳහා ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයේ, ආසියානු කලාපීය අධ්‍යක්ෂිකා ජේන් වර් තින්ග්ටන් මහත්මිය හා වැඩ සටහන් සම්බන්ධීකාරක උමේෂ් ප්‍රොක්වෙල් මහතා ද සහභාගී විය.

මෙම ඒකාබද්ධ රැස්වීම “අයිඑෆ්ජේ – යුනියන්-ටු-යූනියන්” 2021 වැඩ සටහන යටතේ සංවිධානය කෙරින.

පුවත්පත් කලාවේදීන්ගේ පඩිපාලක සභාව

“පුවත්පත් කලාවේදීන්ගේ පඩිපාලක සභාව”, රූපවාහිනී, ගුවන් විදුලි හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයන් සියල්ල එකාබද්ධකර “ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ පඩිපාලක සභාව” ලෙස නම් කිරීම, “ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදියා” තනතුර මාධ්‍යවේදීන්ගේ පඩිපාලක සභාවට ඇතුළත් කිරීම හා ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදියා සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ සහ සේවක භාර අරමුදලේ හිමිකම ලබාගැනීම පිළිබඳව 2021 අප්‍රේල් 05 වෙනි දින, ගරු කම්කරු ඇමති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් පසු සාමූහ ඡායාරෑපයකට ‍පෙනී සිටි අවස්ථාව.

කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා, කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්තුමා, මාධ්‍ය ලේකම් සමග සාකච්ඡාවට සමිබන්ධ වූ ජනමාධ්‍යවේදීන් කණ්ඩායම ඡායාරෑපයේ වෙති.

වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංවිධාන අත්පොත එළිදක්වයි

IREX ආයතනයේ සහයෝගය ඇතිව මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය ප්‍රකාශයට පත්කළ ත්‍රෛභාෂා “වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංවිධාන අත්පොත” ගරු කම්කරු ඇමති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා වෙත ඔහුගේ කාර්‍ය්‍යාලයේ දී පිළිගැන්වූ අවස්ථාව. මෙම අත්පොත මගින් ජනාමාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීමය හා සංවිධානමය ගැටළු සාකච්ඡා කරන අතර ඒවාට පිළියම් ලබාගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන, ජනමාධ්‍යවේදීන් විසින් පරිශීලනය කළයුතු අත් පොතකි.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Tuesday Tips: Being Realistic With Your Goals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

20th Anniversary of Growing Up Asian in America

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Stroke care gains in Puerto Rico falter after Hurricane Maria

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Framingham: The study and the town that changed the health of a generation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

2017 Growing Up Asian in America: Letter to the Senator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

ඔබට ගැටළු තිබේද?
අපව අමතන්න,
නැත්නම් පැමිණෙන්න.

+[94] 773 641 111

අංක 30,
අමරසේකර මාවත,
කොළඹ 05.
ශ්‍රී ලංකාව.

info@fmetu.org

Newsletter

Get latest news & update

© 2021 – FMETU. All rights reserved.

Carefully crafted by Cyber Ceylon